Αρχική σελίδα Εργογραφία Βιογραφικό Υπό έκδοση Επικοινωνία En/Fr/It/Es

28/02/2011

Το πεδίο αναφοράς στην τέχνη της ποίησης

Το νιώθω είναι το πεδίο αναφοράς της παρανάγνωσης. Το διανοούμαι είναι το πεδίο αναφοράς της ανάγνωσης, ήτοι της ποίησης. Το πεδίο αναφοράς της παρανάγνωσης είναι τετελεσμένο, το νιώθω ως αφετηρία και κατάληξη αποτελεί προκάλυμμα. Το πεδίο αναφοράς της ανάγνωσης, της ποίησης, αποτελεί αδιάλλειπτη έκθεση. Το νιώθω είναι προστατευμένο, παρουσίαση, το διανοούμαι είναι απροστάτευτο, ποίηση. 

Γ, Λ.

2008

22/02/2011

Η άριστη ποίηση και η καλή ποίηση

Η άριστη ποίηση φέρνει στη στερνή γνώση. Η καλή ποίηση διευρύνει, η άριστη περιορίζει.

Γ. Λ.

2003

18/02/2011

Yannis Livadas: Four unpublished haiku

The broken one;
indifferent to
its stray pieces.

1992


Delos island –
past and future
impacted.

1992


Acts abuzz
into Time’s
strongbox.

1995


Big toe’s hairs
stand also against
emptiness.

1996

15/02/2011

Ποίημα σε πτώση, ποίημα σε ανύψωση

Το ποίημα σε πτώση, γίνεται κατά τη διάρκεια της πτώσης, το ποίημα σε ανύψωση, γίνεται κατά τη διάρκεια της ανύψωσης. Το ποίημα είτε πέφτει είτε ανυψώνεται, ποίημα υπό προϋπόθεση σταθερότητας δεν υπάρχει. Το περιεχόμενο του ποιήματος διαδέχεται εσαεί το περιεχόμενό του. Η αφθαρσία του ποιήματος ενέχεται τόσο στην ανύψωση όσο και στην πτώση του. Πέραν τούτου, κουμπότρυπες.

 

Γ. Λ.

2005


 

13/02/2011

.

Οποιοσδήποτε δεν μπορεί παρά να γίνει αυτό που είναι, διότι ο ποιητής είναι αυτό που γίνεται.

 

Γ. Λ.

13/02/2011 

 

12/02/2011

Χάικου 1998 / Δήλος

Δήλος:
παρόν και μέλλον
σε εμπλοκή.


1995
Γ. Λ.
[αδημοσίευτο]

Αρχειοθήκη ιστολογίου