Αρχική σελίδα Εργογραφία Βιογραφικό Μεταφράσεις En/Fr/It/Es

27/08/2020

গ্রিসের নতুন কবিতা || রুদ্র কিংশুক || ইয়ানিস লিভাদাস-এর কবিতা

গ্রিসের নতুন কবিতা || রুদ্র কিংশুক || ইয়ানিস লিভাদাস-এর কবিতা 

 https://www.dainikbangla.in/2020/08/blog-post_119.html

 

 

22/08/2020

Yannis Livadas - Kemiklerimden Yapılma Mezar Çorbası [seçilmiş kısa şiirler 1996-2012] Sub Press, İstanbul, Türkiye 2020

https://subyayin.com/yayin/kemiklerimden-yapilma-mezar-corbasi-secilmis-kisa-siirler-1996-2012/

Yannis Livadas, 1969 doğumlu çağdaş bir Yunan şairidir. Bireyselci ve anarşist inançları nedeniyle asla Yunan askerlik hizmetini ve resmi eğitimini yerine getirmedi ya da üniversiteye gitmedi. 1993 yılında «fusion-sonnet» i icat etti. 2008 yılında anlamın ölçek belirsizliğine, sözdizimsel karşılaştırmalara ve yapısal çelişkilere dayanan şiirin transpozisyonel sentezi olan “organik antimetatez” fikrini buldu. Modernizm, postmodernizm ve haiku uzmanlığı ile editör, çevirmen ve bağımsız bilim adamı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda, hem Yunanistan’da hem de diğer ülkelerde çeşitli edebi dergilere köşe yazarı ve serbest yazar olarak katıldı. Şiirleri ve denemeleri on bir dile çevrildi. Hindistan, Avrupa ve Kuzey Afrika’ya yoğun seyahatlerde bulundu. Uluslararası düzeyde şiir ile ilgili festivallere ve edebi etkinliklere katılımın yanı sıra edebi toplumlara veya derneklere katılma önerilerini de reddediyor. Fransa, Paris’te yaşıyor.

Önsöz Yerine:
“Kesinlik beni tehdit ediyor. Belirsizlik beni besliyor. İletişim umudu her zaman bahane olacak, ancak özgünlük insanlığın çıkarları için en ciddi saygısızlık olmaya devam edecek. Şiir, nesneler hakkında bir teori veya nesnelere yaklaşmak için tehlikesiz bir yöntem değildir. O bir teori dışıdır, bir uygulamadır. Felsefeden ziyade hayal gücü. Ahlaktan ziyade bilgelik. Karıştırmadan emreder ve bölmeden ayırt eder. Dikkatten kaçanlara gerçek bir adrestir. Er ya da geç büyük çadır karanlığa gömülecek; bu onun tek katiyeti olacaktır. İnsan ölüm teknolojisidir; hayat onun deneyidir. Yazılanlar sonsuza kadar onun zimmetine kaydedilecektir.” -Paris 2018

09/08/2020

Chambre 16 - Hotel Paris Claude Bernard

 

Je décide seulement d'écrire

des imperfections contraintes

un petit hommage

 

étant donné les habitudes qui emploient

l'hier comme

les décombres

d'un maître irrésolu

 

sagesse étrangère

une incarnation de déchets transpersonnalisés

acuité exerçant un poème

à ce qui précède.

 

 

9/08/2020

Y. L.

Αρχειοθήκη ιστολογίου