Αρχική σελίδα Εργογραφία Βιογραφικό Υπό έκδοση Επικοινωνία En/Fr/It/Es

01/06/2012

Critique~lecteur~poésie

Aucun critique ou lecteur sérieux n'ignore que la poésie contient ce que le critique ou le lecteur est incapable de reconnaître dans la poésie.

Υ. L.
2006

Αρχειοθήκη ιστολογίου